Inscripties

In molen Rispens komen een aantal duidelijke en een aantal onduidelijke inscripties voor. Het zijn vooral persoonsnamen, welke de legeringsbalken, veldregels, veldkruizen, korbelen en achtkantstijlen sieren. Ook zijn er een aantal verhaaltjes uit de 19e of 20e eeuw met potlood op de balken geschreven. Daarnaast komen er een aantal aanduidingen van schilders e.d. voor, wanneer de molen is geschilderd en door wie.
Hieronder een aantal afbeeldingen ervan.
 
Inscripties:                                                                                                Verhaaltjes:
H.S. Hijlkema
F.H. Hijlkema 1 maart 1930.
 
D. Bootsma 25 oct. 1944
 
 
Op de achtkantstijl is het jaartal 1822 aangebracht. Eén jaar na de bouw van de molen.
 
 
De Molen geverfd Juli 1944, idem 1952, id 1959. U.J. Romkema
 
 
H. Bijlsma 17 januari 1931
 
 
5 december 1884
7 october 1885
 
 
 
Duidelijk te zien dat de veldregel is aangebracht nadat de inscriptie is geplaatst. Veldregel is waarschijnlijk tijdens de restauratie van 1993 geplaatst.
Eén en ander betekent dat tijdens het schrijven van de inscriptie er op die plaats nog geen veldregel aanwezig was.
 
 
 ......
1884
 
 
Hessel Jongema
8 Juli 1884
 
 
Jelle Arjens Timmenga
1840
 
De inscriptie betreft de zoon van molenmaker Arje Gerbens Timmenga, welke Rispens in 1821 bouwde.
 
 
 
 
 
R. de Boer
12/4 1932
 
Deze molen is geverfd
in de maand july 1872
....................
......................
 
 
De boeren in het
noorderland Zij hebben
tien vingers aan elke hand
Vijf en twintig .........
.................... dit lezen moeten
 
 
O dierbare volle lief
wat vreugt doet gij mij
..............
ligt verborgen in de haren
 
 
Hebt gij geld, men wil u eren
Hebt gij 't niet, men lacht u uit
................
................
 
 
A IJ V Oosterend Heeft deze molen schoongemaakt 11 juni van het jaar 1887
 
 
 
Comments