Home >>> welkom!‎ > ‎

Het bord met gedicht

In de Rispensermolen hangt nog steeds het originele stichtingsbord uit 1821. Het bord is gemaakt door molenmaker Arjen Gerbens Timminga, (mtr. molenmaker tot Oosterend).
Hieronder de tekst van het bord met een afbeelding van het  bord.
 

 

 

Mijn maker zijner geest, door ijverzugt gedreven,

heeft na mij eerst gestigt, dit vaarsjen ook geschreven.

Hij gaf dit vaarsjen hier, als doet getuigenis.

ook hoe het voor mij was, tot nagedachtenis,

en dat ik zijn gesticht op nieuwe fondamente

ja dat mijn grond besat, te voor geen molen kende,

doch stonden als voor mij, drie molens in mijn perk,

noch landeren meer gebracht tot mijner werk;

waar aan als dat ue door leezen als kunt horen,

ik wierde meer belast, als met hun drie te voren,

noch deed ik bovendien, die voor me ging malen

het doelwit van mijn werk, noch verre zeegepralen,

maar gij als molenaar! Aan wie ik word belast

de winden zijn zeer ras! Wel op u zaken past,

draagt zorg, als gij mijn gang, door mijne vang wilt stuiten

om dan niet te ras de vang, te eng te sluiten,

aan het vangen leit er veel, want ziet met volle reeden,

om vors te stille staan doet beven mijne leeden,

spaart ook uw eigen lijf te raken mijne werken,

want tegen mijnen gang, zult gij niet kunnen sterken,

dees les ontvangt van mij, ik maker dezer molen

op dat gij onbedacht, niet in dees ramp komt delen

ook wens ik dit gebouw, zelfs aan den eigenaar

met zeegen in gebruik, veel tijden, menig jaar,

ik dank ook voor de gunst die gij mij deed betoonen

en ‘k bid, dat God! Zijn heil, als in uw huis doet wonen

dees wensch ontvangt van mij door hartelijke wegen

ik sluite met het woord God! schenke zijn zeegen

noch dient hier wel geplaatst, te sluiten mede in

ter nagedachtenis dees molen zijn begin,

wel aan den jaargetal, als mede maand, en dag,

als men voor de eerste maal dees molen zag,

met naam des eigenaars en wie dees molen heeft gesticht,

staat door gebrek aan plaats ter zijden dit gedicht,

deze molen is gesticht in het jaar 1821

en heeft in volle glans voor de eerste maal doen malen

den 27 november van gemelde jaar.

 

 

Rechts verticaal in de kantlijn: Arjen Gerbens Timminga    Mtr. molenmaker tot Oosterend

Links verticaal in de kantlijn: Ate Sjoerds Ypma, Erfgezeten Huisman van deze Plaats

 

Achterkant bord:

 

 

Dit bord opnieuw opgeverfd

En geletterd 12 november 1927

 

W.J. Bruinsma

 

Oosterend

 

 

 

 

Comments